ComColors

ComColors is een unieke en simpele manier om uw persoonlijkheid en die van iemand anders in beeld te brengen.  Het helpt om de relaties te optimaliseren.

Behave Consulting bvba zorgt voor  een Nederlandstalige licentie in deze persoonlijkheidstraining.     Gedurende een periode van 7 dagen gesprek over 1 trimester kan u deze licentie bekomen.   Indien U slaagt in de finale test zal u zelf aan de slag kunnen met dit systeem.  De persoonlijkheidsanalyse kan gebruikt worden in verschillende domeinen zoals: selectiegesprekken, interne communicatie, teamwerking, salestraining, coaching en leidinggeven.

Twijfel niet ons te contacteren voor meer informatie.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

De kracht van empathie.

In menige discussies over samenwerking en communicatie hebben we regelmatig het woord empathie horen vallen. Empathie gebruiken is een krachtig middel om beter te communiceren. Vele mensen zoals zoals de
leraar voor zijn klas, de chef tegenover zijn medewerkers, de trainer coach, de zaakvoerder, de politieker, de dokter, de verkoper, de It consultant, de directeur en nog vele andere mensen kunnen empathie goed gebruiken. Empathie geeft u de kracht om op een neutrale manier veel informatie te halen uit de andere zoals de waarden, de drijfveren, de leefwereld, culturele informatie en diverse informatie die belangrijk kan zijn. Empathie brengt u op een hoger niveau van abstractie waardoor uw
aanpassingsvermogen verhoogt. Hierbij volgen dan ook enkele praktische technieken om uw empathie te
verhogen.

Empatisch luisteren

Empatisch luisteren mag dan misschien niet haalbaar zijn in alle praktische situaties – het is wel de sleutel tot succes bij het voeren van formele en informele managementgesprekken zoals review-, functie-. evaluatie en planningsgesprekken. Empatisch luisteren bestaat erin om te luisteren totdat we een bepaald resultaat hebben bereikt. We gaan hierbij eerst bewust de tijd nemen om zich in te leven in het referentiekader van de ander. Met stelt als het ware de diagnose op om daarna het advies te geven met enkele voorschriften precies zoals een dokter te werk gaat.

De meesten onder ons luisteren niet met de intentie om oprecht te begrijpen, maar met de bedoeling om van repliek te kunnen dienen. Bewegingen van en rond de mond verraden hoe vaak ze bezig zijn met het
voorbereiden van hun repliek. Ze filteren wat ze horen met hun eigen paradigma’s en referentiekaders.
Concreet uit zich deze attitude in onderbrekingen en zinsneden zoals:

“O, ik weet exact hoe jij je voelt”
“Ja, ik heb ook hetzelfde meegemaakt. Ik zal je mijn ervaringen eens vertellen …”
“Je moet je daarover niet zo druk maken. Je komt er zo ook wel uit. Ik zat namelijk zelf al eens in een gelijkaardige situatie. Dat zat zo…

Empatische luisteraars slagen erin situaties te bekijken door de ogen van hun gesprekspartners. Ze hebben daarbij oor voor feiten en gevoelens die de ander ervaart.
Empatisch luisteren wil niet zeggen dat je automatisch akkoord bent met de gesprekspartner. Enkel dat je hem oprecht begrijpt vanuit zijn referentiekader. Hierdoor heb je een geweldig instrument in handen om een band te smeden, en om échte relaties tot stand te brengen.

De Amerikaanse psycholoog Maslow benadrukte dat het gedrag van mensen kan verklaard worden uit hun noodzaak om behoeften te bevredigen. Het bevredigen van fysiologische behoeften (zoals eten, drinken, onderdak vinden) is de basisdrijfveer voor menselijk gedrag. Deze fysiologische behoeften zijn voor de meesten onder ons permanent bevredigd. Wij putten onze drijfveren dan ook uit een hoger niveau van behoeften: de psychologische behoeften. Concreet de behoeften aan sociale acceptatie, waardering, begrepen worden en zelfrealisatie/zelfsturing. Daar zijn we op uit.
Empatische luisteraars komen tegemoet aan de psychologische behoeften
van hun gesprekspartners. Omdat ze allereerst gehoor geven aan de
psychologische behoeften van hun gesprekspartners om begrepen en gewaardeerd te worden. en in hun zelfrealisatie/zelfsturing ondersteund te worden, hebben ze vervolgens meer succes met het realiseren van door hun gewenste doelstellingen en resultaten.

Empatisch luisteren vraagt durf en moed. Je schept gaandeweg het
vertrouwensklimaat dat empatisch luisteren mogelijk maakt. Als
empatische luisteraar stel je je open voor het referentiekader van de
ander. Je wordt daardoor kwetsbaarder en meer beïnvloedbaar. Dat is
het risico van empatisch luisteren en ook de paradox. Want om ultiem
zelf invloed en impact te kunnen hebben op jouw gesprekspartner, moet
je je eerst zelf kwetsbaar en beïnvloedbaar opstellen. Je attitude
moet gericht zijn op oprecht begrijpen.

Wanneer we erin slagen om eerst oprecht te begrijpen, zullen we erin
slagen om met meer succes zelf begrepen te worden door de ander.

Empatisch luisteren is een actieve, intensieve bezigheid. Je
concentreert je volledig op de boodshap van de ander en je nodigt de
ander zowel verbaal als non-verbaal uit om werkelijk te zeggen wat hij
denkt en voelt.
Als actieve bezigheid wordt empatisch luisteren aangevuld met
‘samenvatten’ (met oor voor feiten én gevoelens) ‘controle
vragen stellen’, ‘stimulerende vragen stellen’ (zie hoofdstuk 9:
GROEI-vragen) en een corresponderende lichaamstaal.

We keren terug naar Covey. De dialoog tussen vader en zoon op basis
van empatisch luisteren, kan er zo uitzien:

“Tjonge, pa, ik ben het zat! School is flauwekul!”
“Je voelt je echt rot daar” (luisteren en weergeven van feiten en
gevoelens in eigen woorden)
“Absoluut. Je hebt er helemaal niets aan. Ik steek er niets van
op”
“Je hebt het gevoel dat school niet goed voor je is” (luisteren,
is het dat wat je bedoeld?)
“Ja, ik leer er niets waar ik wat aan heb. Ik bedoel, kijk nou eens
naar John. Hij is van school gegaan en hij doet iets met auto’s. Hij
verdient geld. Daar heb je wat aan.”
“Je hebt het gevoel dat John het uitstekend heeft aangepakt”
“Nou, in zekere zin wel. Hij verdient nu geld. Maar hij komt
zichzelf nog wel eens tegen …”
“Je denkt dat John dan het idee krijgt dat hij de verkeerde
beslissing heeft genomen.”
“Dat moet haast wel. Kijk eens naar wat hij opgeeft. Ik bedoel,
zonder scholing kun je het tegenwoordig schudden”
“Scholing is inderdaad belangrijk”
“Ja … … Ik maak me wel zorgen. Je zegt toch niets tegen mama
hé”
“Nee hoor”
“Ik bedoel niet echt. Och, je kan het haar wel vertellen. Ze komt er
toch wel achter. Ik moest vandaag op school een stuk lezen. En wet je
wat ze zeiden? Ze zeiden dat ik lees op het niveau van de tweede klas!
De tweede klas! En ik zit in de vierde klas … Ik zak, pa. Als ik dan
toch zak, kan ik net zo goed van school gaan.”
“Je voelt je verscheurd, om het zo maar eens te zeggen. Je zit in
een dilemma.”
“Pa, wat moet ik doen?”

Door eerst begrip te tonen, heeft de vader zijn zoon zover gekregen
dat hij zich openstelt voor advies en gedachtewisseling op grond van
evenwaardigheid.